TECHNICAL SALES ENGINEER ( Quantity:01, Local: Hanoi)

  • Tư vấn các giải pháp tự động hóa cho khách hàng, lập phương án, lựa chọn cấu hình điều khiển, truyền thông…cho hệ thống giám sát năng lượng PME, PLC & Biến tần.
  • Tính toán, thiết kế lập trình cho PLC, PME, HMI, Networks, Database…cho các hồ sơ & bản chào kỹ thuật.
  • Thiết lập hồ sơ dự án, chuẩn hóa các tiêu chuẩn, quy trình xây dựng phần mềm PLC, PME & Biến tần.
  • Phối hợp với bộ phận dự án, dịch vụ trong quá trình triển khai dự án.
  • Thực hiện việc cài đặt, lắp đặt, chạy thử, bàn giao tại công trường.
  • Đảm bảo chất lượng QA/QC trong quá trình thiết kế, lập trình, test và chạy thử phần mềm.