ESPC-PRE SALES ENGINEER (Quantity: 01)

  • Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát, thiết kế kỹ thuật của bộ phận kỹ thuật – presales, theo sự phân công của cấp trên trực tiếp
  • Thiết kế cơ sở/ thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ thi công theo yêu cầu khách hàng/ dự án, đồng thời Thuyết minh giải pháp/ Danh mục thiết bị phần cứng và phần mềm/ Bản vẽ mô tả giải pháp/ Biện pháp thi công
  • Nghiên cứu/ đề xuất giải pháp, ứng dụng các khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, thiết bị/ vật tư mới
  • Đầu mối quan hệ với các nhà sản xuất, kênh phân phối và xây dựng giải pháp kỹ thuật cung cấp cho khách hàng
  • Làm việc sát với đội ngũ sales và technical để khảo sát, lên phương án, báo cáo, giải pháp chi tiết cho các dự án/ dịch vụ về SCADA, PMS (Quản Lý Năng Lượng), Power quality assessment
  • Xây dựng các tài liệu kỹ thuật giới thiệu sản phẩm, giải pháp, dịch vụ SCADA, PSO, PME, AHF.