Hạ Tầng Điện

power-system-analysis-1 copy

 

Hạ tầng điện bao gồm hệ thống phát điện phía nguồn, xuống đến phía tải khách hàng. Chúng tôi cung cấp giải pháp công nghệ phần mềm và dịch vụ kỹ thuật điện hàng đầu, đáp ứng tất cả nhu cầu vận hành hệ thống điện, từ tích toán phân tích đến điều khiển giám sát. Giúp khách hàng thiết kế, xây dựng, vận hành hệ hạ tầng điện một cách tin cậy, an toàn và có hiệu suất cao.

Các giải pháp chính:

 - Phần mềm Phân Tích, Tính Toán Hệ thống Điện Etap: 

     Etap Software Viet Nam

 

+ Phân Tích Dòng Tải.

+ Tính Toán Ngắn Mạch.

+ Phân Tích Khởi Động Động Cơ.

+ Phối Hợp Bảo Vệ Rơ Le.

+ Phân Tích Hồ Quang Điện.

+ Nghiên Cứu Sóng Hài.

+ Nghiên Cứu Ống Định Quá Độ.

+ Quy Hoạch Nguồn Năng Lượng Mới.

 

- Hệ thống Quản lý Điện Etap Real-time:

Giải pháp Etap cho các hệ thống quản lý điện năng theo thời gian thực là một bộ phần mềm tích hợp hoàn chỉnh cung cấp khả năng giám sát năng lượng thông minh, quản lý năng lượng, tối ưu hoá hệ thống và tự động hóa, và các ứng dụng pridiction thời gian thực. Cụ thể, hệ thống Quản Lý Điện Etap Real-time bao gồm:

    ETAP real time

 

+ Mô Phỏng và Giám Sát Hệ Thống Điện (PSMS):

   - Giám Sát Tiên Tiến.

   - Tính Toán Năng Lượng.

   - Mô Phỏng Dự Báo.

   - Giả Lặp Sự Cố.

   - Dự Báo Tải.

 

+ Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng (EMS):

   - Điều Khiển Phát Điện Tự Động.

   - Phân Bổ Chỉ Tiêu Kinh Tế.

   - Giám Sát – Điều Khiển Vận Hành.

   - Trao Đổi Tải.

   - Quản Lý Dự Phòng Tải.

 

+ Trạm Thông Minh (iSUB):

   - Tự Động Hóa Trạm.

   - Quản Lý Đóng Cắt.

   - Quản Lý Tải.

 

 + Xả Tải Thông Minh (ILS):

    - Quản Lý Dự Phòng Tải.

    - Khôi Phục Tải.

    -Thẩm Định Xả Tải.

Energy Management

From power infrastructure, we stretch out to utility energy system inside customer’s plants. Clean, reliable energy system is the foundation of every organization’s ability to deliver its products and services.

ENVIRONMENT

Growing energy demands require the infrastructure to deliver them in a way that balances economic growth and environmental protection. At ESEC, we not only understand your goals, we embrace them as our own.