Dầu Khí

 

 Khách hàng:

 

 

ỨNG DỤNG

 - Trên Biển: Giàn Khai Thác Dầu Khí, Giàn Khoan Thăm Dò, Phương Tiện Vận Chuyển và Xử Lý..

 - Trên Bờ: Đường Ống Dẫn, Trạm Xử Lý, Kho Chứa.

GIẢI PHÁP

- Phân Phối Điện.

- Cấp Nguồn Liên Tục.

- Quản Lý Hệ Thống Điện.

- Truyền Động.

- Đo Lường và Điều Khiển.

- Xử Lý Nhiệt.

- Kiểm Soát Quy Trình.

- Phân Tích Khí và Dung Môi.

- Dịch Vụ.