Sản Xuất

 

 

 

 

 Khách hàng:

BOSCH Cocacola

 

 

ỨNG DỤNG

- Hóa Chất Dân Dụng.

- Dược Phẩm. 

- Thức Ăn, Nước Uống.

- Chế Biến Thức ăn.

 

GIẢI PHÁP

- Phân Phối Điện.

- Cấp Nguồn Liên Tục.

- Quản Lý Hệ Thống Điện.

- Truyền Động.

- Đo Lường và Điều Khiển. 

- Xử Lý Nhiệt.

- Kiểm Soát Quy Trình

- Dịch Vụ