Hạ Tầng

 

 

 

 

 

 Khách hàng:

 

ỨNG DỤNG

- Sân Bay, Cảng Biển.

- Bệnh Viện.

- Trung Tâm Dữ Liệu

 

GIẢI PHÁP

- Phân Phối Điện.

- Cấp Nguồn Liên Tục.

- Quản Lý Hệ Thống Điện.

- Truyền Động.

- Đo Lường và Điều Khiển.

- Xử Lý Nhiệt.

- Dịch Vụ.