Đo Lường và Điều Khiển

 

 

DỊCH VỤ

  + Hệ Thống Điều Khiển Sản Xuất.

  + Đo Lường.

  + Sữa Chữa, Thay Thế.

  + Xử Lý Sự Cố Tại Công Trường.