Điện

 

 

 

Khách hàng: 

AES

 

ỨNG DỤNG

- Nhà Máy Điện.

- Truyền Tải Điện.

- Phân Phối Điện.

GIẢI PHÁP

- Phân Phối Điện

- Quản Lý Hệ Thống Điện.

- Truyền Động.

- Đo Lường và Điều Khiển.

- Xử Lý Nhiệt.

- Kiểm Soát Quy Trình.

- Phân Tích Khí và Dung Môi.

- Dịch Vụ.