Khai Khoáng

 

 

Our Client:

logo HOA SEN group DongLam Nam_Kim_Steel Pomina_Steel VICEM


KHAI KHOÁNG

- Mỏ Kim Loại, Than.

- Nhà Máy Xi Măng.

- Nhà Máy Thép.

- Nhà Máy Kính

 

GIẢI PHÁP

- Phân Phối Điện.

- Cấp Nguồn Liên Tục.

- Quản Lý Hệ Thống Điện.

- Truyền Động.

- Đo Lường và Điều Khiển.

- Xử Lý Nhiệt.

- Kiểm Soát Quy Trình.

- Phân Tích Khí và Dung Môi.

- Dịch Vụ.