Hóa Dầu

 

 

 

 

 Khách hàng:

Vietsov Petro PVEP-POC_1

 

 

ỨNG DỤNG

- Lọc Dầu.

- Sản Phẩm Dầu Mỏ.

- Hóa Chất.

- Nhựa và Xơ Sợi.

GIẢI PHÁP

 - Phân Phối Điện.

- Cấp Nguồn Liên Tục.

- Quản Lý Hệ Thống Điện.

- Truyền Động.

-  Đo Lường và Điều Khiển.

- Control Xử Lý Nhiệt.

- Kiểm Soát Quy Trình.

- Phân Tích Khí và Dung Môi.

- Dịch Vụ.