Môi Trường

cropped-leaf-carving3

 

Nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng yêu cầu hạ tầng cung cấp năng lượng đáp ứng theo một cách cân bằng, tăng trường kinh tế và bảo vệ môi trường. Chúng tôi không chỉ hiểu rỏ lục tiêu, mà còn gắng kết như một phần trong định hướng của chúng tôi. Chúng tôi chọn lọc công nghệ giúp khách hàng tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.

Giải pháp của chúng tôi:

+ Phân Tích Khí Tự Nhiên

- Khí Tự Nhiên Hóa Lỏng (lnG)
- Khí Mỏ Hóa Lỏng (lPG)
- Khí Tự Nhiên Nén (CnG) 

+ Đo Lường Khí Tự Nhiên

- Buồng Đốt và Lò Đốt
- Lò Quay, Lò Đứng
- Quy Trình Hóa Dầu

+ Giám Sát Khí Phát Tải

- Giám Sát Khí Phát Tải

issues-environment

 

POWER INFRASTRUCTURE

Power infrastructure includes power generation, transmission and distribution systems. The power infrastructure starts from upstream facilities down to end consumers.

ENERGY MANAGEMENT

From power infrastructure, we stretch out to utility energy system inside customer’s plants. Clean, reliable energy system is the foundation of every organization’s ability to deliver its products and services.