Quản Lý Năng Lượng

copertina-energymanagement

Từ hạ tầng năng lượng, chúng tôi tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể phục vụ hệ thống năng lượng bên trong nhà máy. Hệ thống năng lượng tin cậy và bền vững là nền tảng xây dựng năng lực và giá trị của các tập đoàn, cung cấp sản phẩm và dịch đến thị trường. Chúng tôi cung cấp những giải pháp quản lý năng lượng toàn diện, giúp hệ thống năng lượng của khách hàng đạt được độ an toàn, tin cậy, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Các giải pháp về Quản Lý Năng Lượng công ty ESEC cung cấp:

+ Giải pháp Quản lý Năng lượng tích hợp
  - Phần Mềm Quản Lý Năng Lượng.

  - Phần Cứng Đo Đếm Năng Lượng.

  - Tích Hợp Hệ Thống Toàn Diện.

+ Hiệu Suất Sử Dụng Năng Lượng
  - Điều khiển Quá Trình Xử Lý Nhiệt

  - Điều Khiển Quy Trình Đốt

+ Hệ Thống Nguồn Khẩn Cấp
  - Máy Phát Điện

  - Hệ Thống Chuyển Đổi Nguồn Tự Động

  - Hệ Thống Cấp Nguồn Liên Tục

+ Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng
  - Motor Hiệu Suất Cao

  - Biến Tần

+ Xử Lý Chất Lượng Nguồn
  - Lọc Sóng Hài

  - Bù Hệ Thố Công Suất

  - Bù Điện Áp, Chuyển Đổi Tần Số.

 

Energy-Management-Systems1

POWER INFRASTRUCTURE

Power infrastructure includes power generation, transmission and distribution systems. The power infrastructure starts from upstream facilities down to end consumers.

ENVIRONMENT

Growing energy demands require the infrastructure to deliver them in a way that balances economic growth and environmental protection. At ESEC, we not only understand your goals, we embrace them as our own.