Truyền Động

 

DỊCH VỤ

+ Đo Đạc, Phân Tích, Đánh Giá Hiện Trạng Thiết Bị Theo Vòng Đời Sử Dụng.

+ Nâng Cấp, Cải Tạo.

+ Bảo Trì, Bảo Dưỡng Hàng Năm.

+ Sửa Chữ, Thay Thế.

+ Xử Lý Sự Cố Tại Công Trường.